Project Omschrijving

+ Vormgeving en realisatie wijncourant
+ Planning/begeleiding project
+ Aansturen dtp-ers en drukkerij
+ Overleg/aanlevering drukkerij
+ Ontwerp en realisatie 3 wijnetiketten d’Vijff Vlieghen Amsterdam

(Deze opdrachten ontwikkelde ik bij VisionArt)