Project Omschrijving

+  Brainstormen, ontwikkelen en presentatie concepten
+  Bedenken/realiseren inspiratiebeelden
+  Vormgeving en uitwerking DM mailing
+  Aansturen dtp-ers, drukkerij en web-specialist
+  Planning/begeleiding project
+  Overleg/aanlevering drukkerij
+  Vormgeving website
+  Nabespreking klant

(Deze campagne ontwikkelde ik bij VisionArt)