Project Omschrijving

+ Restyle huisstijl
+ Vormgeving en realisatie drukwerk open dag
+ Vormgeving advertentiestramien
+ Vormgeving en realisatie corporate brochure
+ Aansturen drukkerij
+ Planning/begeleiding project
+ Overleg/aanlevering drukkerij
+ Nabespreking klant